Rotterdamse Reünisten Vereniging Maurits

De officiële oud-leden vereniging van de Societas Studiosorum Reformatorum Roterodamensis

Disclaimer & Privacy

De door u ingevulde gegevens worden door de R.R.V. Maurits gebruikt om contact te kunnen onderhouden met de oud-leden van S.S.R.-Rotterdam. Privacy gevoelige gegevens (uw financiele gegevens) zijn alleen toegankelijk voor de beheerder van de site (de Penningmeester van het bestuur van de R.R.V. Maurits).

Bezoekers van de site mogen de gegevens alleen voor prive-doeleinden (zoals het contact opnemen met dispuuts-, commissie- en jaar(club)genoten) gebruiken! Misbruik heeft uitsluiting van de online almanak tot gevolg.

R.V.V. Maurits, S.S.R.-Rotterdam, noch de ontwikkelaar van deze website kunnen worden aangesproken op misbruik van gegevens, content en de website zelf.