Rotterdamse Reünisten Vereniging Maurits

De officiële oud-leden vereniging van de Societas Studiosorum Reformatorum Roterodamensis

Over R.R.V. Maurits

Op 20 september 1982 is de officiële oud-leden vereniging van S.S.R.-Rotterdam opgericht. Rotterdamse Reünisten Vereniging Maurits biedt sindsdien een platform voor oud leden van S.S.R.-Rotterdam om nadere invulling te geven aan hun oud-lidmaatschap.

De doelgroep van R.R.V. Maurits bestaat dus uit oud-leden van S.S.R.-Rotterdam. Aangezien de regels voor het oud-lidmaatschap wisselen en in het verleden niet altijd strikt zijn toegepast, wordt het oud-lidmaatschap ruim opgevat. Maurits stelt zich open voor iedereen die lid is geweest van SSR-R ongeacht of er sprake is van een formele benoeming tot oud lid met uitzondering van hen die door S.S.R.-Rotterdam geroyeerd zijn of betalingsachterstanden hebben bij S.S.R.-Rotterdam.

Maurits heeft een autonome bestaansreden, maar heeft een zeer grote verbondenheid met S.S.R.-Rotterdam. De autonomie komt voort uit het eigen verenigingsstatuut, waarbij de R.R.V. Maurits een eigen doelstelling en eigen ledengroep heeft gekregen.

Doelstellingen:

  • Maurits beoogt het contact tussen oud-leden onderling en van oud-leden met de vereniging te behouden.
  • Maurits beoogt het in stand houden van een gezelligheidsvereniging ten behoeve van studenten in Rotterdam.
  • Maurits beoogt de vereniging S.S.R.-Rotterdam met kennis en middelen bij te staan in het realiseren van haar doelstellingen