Rotterdamse Reünisten Vereniging Maurits

De officiële oud-leden vereniging van de Societas Studiosorum Reformatorum Roterodamensis

Raad van Toezicht

In maart 2017 heeft de ALV een statutenwijziging aangenomen, die het onderscheid tussen het dagelijks en algemeen bestuur van RRV Maurits – zoals voorheen altijd werd gemaakt – heeft doen vervallen. Tevens is een Raad van Toezicht toegevoegd aan de governance structuur van de vereniging.

De taak van de Raad van Toezicht zal vooral gelegen zijn in het met raad bijstaan van het bestuur en het waarborgen van de continuïteit van de vereniging, in het bijzonder door te waarborgen dat het bestuur van de vereniging op regelmatige basis van nieuwe impulsen wordt voorzien. Hoewel de statutenwijziging nog niet formeel is doorgevoerd, heeft Amice Bart Gerretsen zich bereid verklaard als voorzitter leiding te geven aan de nog te formeren Raad van Toezicht.